Taping neboli tejpování je léčebná, preventivní a podpůrná metoda, která pomocí speciálních lepicích pásek aplikovaných přímo na kůži pomáhá postižené části těla v pasivní podpoře kloubů a vazů. Taping může částečně eliminovat i vznik úrazů velmi exponovaných kloubů i vazů, a také chránit již poškozené části pohybového aparátu. S úspěchem se též využívá i při rehabilitaci dětí a dospělých.
Více ZDE